Home

Met 5 buren samen hebben we eind december 2020 0,74 ha landbouwgrond gekocht aan de rand van Boekelo om een voedselbos te beginnen. Uniek aan ons project is dat wij als straatbewoners eigenaar geworden zijn van het land en dat het voedselbos gedragen wordt door de buurtgemeenschap. Iedereen kan donateur worden van ons voedselbos. Daarnaast hebben we veel vrijwilligers om ons heen die helpen het voedselbos groot te laten worden.

Door het voedselbos ontstaat er veel meer buurtcohesie. We hebben al in de aanloopfase gemerkt dat er in de buurt veel meer activiteiten zijn ontplooid, men elkaar vaker spreekt en lief en leed deelt. Het voedselbos brengt schoonheid, gezelligheid, saamhorigheid, recreatieve educatieve en culinaire activiteiten.

Vanaf de aankoop wordt er samen met de natuur en met de buurt samengewerkt. Dit leidt tot een enorme biodiversiteit en schoonheid van bloesem en vruchten, bijzondere culinaire belevingen. Kleinschalige culturele evenementen, samen familie, vrienden en de buurt genieten in het voedselbos.