Category Archives: Ontwerp

Bodemkaart

Op de bodemkaart is te zien dat er halverwege het perceel in de richting van de beek een verandering van bodemtype is.

Groen: Beekeerdgronden; lemig fijn zand

Rood: Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Uit de bodemkaart blijkt dus dat het leemgehalte dichter bij de beek wat hoger zou kunnen zijn.

2020 – Hoogtekaart

Op de hoogtekaart kan je de hoogte van het “maaiveld” zien. Dat wil zeggen dat alle gebouwen en bomen er zijn afgefilterd.

De hoogte kaart is een belangrijk hulpmiddel bij het inrichten van het perceel. Je krijgt een beeld van de afstroomrichting van grondwater.

Je ziet dat het perceel vanaf de weg in de richting van de beek langzaam omlaag afloopt. Het perceel aan de noordwestkant van het onze ligt duidelijk wat lager. En het bos ten westen daarvan ligt zodanig laag dat er vaak water aan het oppervlakte staat. Hieruit concludeer ik als amateur-hydroloog dat het grondwatersysteem in noordwestelijke richting afstroomt. Maar we gaan dit vragen aan Waterschap Vechtstromen.