Bodemkaart

Op de bodemkaart is te zien dat er halverwege het perceel in de richting van de beek een verandering van bodemtype is.

Groen: Beekeerdgronden; lemig fijn zand

Rood: Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Uit de bodemkaart blijkt dus dat het leemgehalte dichter bij de beek wat hoger zou kunnen zijn.