1911 – Kadastraal eigendom

In 1911 is het perceel ontgonnen. Het perceel was in eigendom overgegaan naar Gerrit Jan van Heek, Fabrikant.