Gestart!

Vandaag hebben we de stichting opgericht, en meteen al een kleine workshop gedaan over zaaien, enten en stekken. De eerste stekjes staan klaar in onze tuinen om in het voorjaar naar het perceel te verhuizen.

Voedselbossenbeleid gemeente Enschede

Bij de raadsbehandeling van de gemeentebegroting in 2019 is er een motie aangenomen om te onderzoeken of er een voedselbos van formaat gerealiseerd kan worden. De brief hierover staat hier

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&id=35ce22be-9a45-4086-9c9b-4a01d9a414ed

De gemeente Enschede is bezig voedselbossenbeleid te ontwikkelen. Hier staat de nota van uitgangspunten visie landelijk gebied:

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&id=1ff138f8-4785-461e-859d-1c33afa962f5

Contactpersoon voor voedselbossen bij de gemeente is Yvon Weustink

Bodemkaart

Op de bodemkaart is te zien dat er halverwege het perceel in de richting van de beek een verandering van bodemtype is.

Groen: Beekeerdgronden; lemig fijn zand

Rood: Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Uit de bodemkaart blijkt dus dat het leemgehalte dichter bij de beek wat hoger zou kunnen zijn.